สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Social Network ตามลิ้งด้านล่างนี้ค่ะ
 

 


    

    

 

 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 117 รายการ 
รหัสทัวร์
     JP TG-2/CPW
ทัวร์
     ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฮามามัตสึ (MEET & GREET BOY NONG PAT) 53,900.-
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     53,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     โตเกียว ร่วมเดินทางกับ 3 พี่น้องฉัตรบริรักษ์ ศาลเจ้าเมย์จิ ช้อปปิ้งฮาราจูกุ ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียวสกายทรี ชิซึโอกะ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นกับสภาพอากาศ) บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค ฮามามัตสึ แฟนมีตติ้งกับ 3 พี่น้องฉัตรบริรักษ์ นาโกย่า ปราสาทนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง นางาชิม่า ชมความงามแห่งสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ “นาบานะโนะซาโตะ” อิสระช้อปปิ้ง “นางาชิม่า แจ๊ส ดรีม เอ้าท์เล็ต”
กำหนดการ
 
     วันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     JP TZ-123/IJ
ทัวร์
     THE LOST KANTO โตเกียว คานากาวะ 5วัน 3คืน (SEP-OCT16) 19,900.-
สายการบิน
     Scoot
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     วัดนาริตะ โอดาวาระ ปราสาทโอดาวาระ โยโกฮาม่า มินาโตะมิไร ร้านดองกี้ โตเกียว วัดอาซากุสะ ดิวตี้ฟรี JTC ชินจูกุ โอไดบะ (หุ่นกั้นดั้ม) อิสระการช๊อปปิ้ง
กำหนดการ
 
     วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2559
     วันที่ 5 - 9 กันยายน 2559
     วันที่ 11 - 15 กันยายน 2559
     วันที่ 19 - 23 กันยายน 2559
     วันที่ 25 - 29 กันยายน 2559
     วันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2559
     วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2559
     วันที่ 17 - 21 ตุลาคม 2559
     วันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     JP TZ-55/Z
ทัวร์
     TOKYO SUPER SAVE 5D3N (JUL-SEP16) 19,900.-
สายการบิน
     Scoot
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     นาริตะ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี พระราชวังอิมพีเรียล ช้อปปิ้งชินจูกุ เมืองคาวาโกเอะ ถนนคุราซึคุระ หอนาฬิการโทคิโนะคาเนะ ช้อปปิ้งของฝากตรอกคาชิยะโยโคโช โอไดบะ อิออนอิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
กำหนดการ
 
     วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2559
     วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2559
     วันที่ 3 - 7 กันยายน 2559
     วันที่ 5 - 9 กันยายน 2559
     วันที่ 11 - 15 กันยายน 2559
     วันที่ 17 - 21 กันยายน 2559
     วันที่ 19 - 23 กันยายน 2559
     วันที่ 27 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     JP TZ-79/Z
ทัวร์
     OSAKA SUPER SAVE 3D2N (AUG-OCT) 19,900.-
สายการบิน
     Scoot
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมความยิ่งใหญ่ งดงามของปราสาทโอซาก้า ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ริงกุ เอาท์เล็ต (RINKU OUTLET)+ช้อปปิ้งชินไชบาชิ
กำหนดการ
 
     วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2559
     วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559
     วันที่ 9 - 11 กันยายน 2559
     วันที่ 16 - 18 กันยายน 2559
     วันที่ 23 - 25 กันยายน 2559
     วันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2559
     วันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2559
     วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2559
     วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     JP TZ-04/TTN
ทัวร์
     พาวเวอร์ สตรอง โอซาก้า 4D3N AUG - SEP 19,999.-
สายการบิน
     Scoot
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     19,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เกียวโต ปราสาททอง ป่าไผ่อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ตซึเคียว รับประทานอาหารเที่ยง โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า ช็อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระอาหารเย็น เลือกซื้อออฟชั่นเสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน หรืออิสระท่องเที่ยวเต็มวันช็อปปิ้งริงกุพรีเมี่ยม เอาท์เลต อิสระอาหารกลางวัน
กำหนดการ
 
     วันที่ 18 - 21 กันยายน 2559
     วันที่ 25 - 28 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     JP TZ-40/IJ
ทัวร์
     TOKYO FUJI 5D3N (AUG16) 21,900.-
สายการบิน
     Scoot
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     21,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี MISHIMA SKY WALK ออนเซ็น ขึ้นฟูจิชั้น5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โกเท็มบะเอ้าท์เล็ท โตเกียว ชินจูกุ นาริตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์
กำหนดการ
 
     วันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2559
     วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     JP XJ-1/HNT
ทัวร์
     TOKYO FUJI SUMMER 5D3N (JUL-SEP16) 22,900.-
สายการบิน
     Air Asia X
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     22,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ GOTEMBA FACTORY OUTLET ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว วัดอาซากุซ่า ชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน /เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์
กำหนดการ
 
     วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 3 กันยายน 2559
     วันที่ 1 - 5 กันยายน 2559
     วันที่ 15 - 19 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     JP XJ - 77/Z
ทัวร์
     TOKYO SUPER STRONG 5D3N (AUG - SEP) 23,900.-
สายการบิน
     Air Asia X
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     23,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำวัดอาซากุสะ เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ตั้งตระหง่านกลาง กรุงโตเกียว โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ + โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต
กำหนดการ
 
     วันที่ 25 - 29 สิงหาคม 2559
     วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2559
     วันที่ 1 - 5 กันยายน 2559
     วันที่ 2 - 6 กันยายน 2559
     วันที่ 7 - 11 กันยายน 2559
     วันที่ 8 - 12 กันยายน 2559
     วันที่ 9 - 13 กันยายน 2559
     วันที่ 14 - 18 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     JP TZ-124/IJ
ทัวร์
     TZ99 TOKYONONSTOP โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืน (SEP16) 24,900.-
สายการบิน
     Scoot
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     24,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     วัดนาริตะ ร้านดองกี้โฮเต้ วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ออนเซ็น ขึ้นฟูจิชั้น5หรือโอชิโนะฮัคไก สวนโออิชิปาร์ค พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว โอไดบะ (หุ่นกั้นดั้ม) นาริตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
กำหนดการ
 
     วันที่ 17 - 21 กันยายน 2559
     วันที่ 21 - 25 กันยายน 2559
     วันที่ 23 - 27 กันยายน 2559
     วันที่ 27 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2559
     วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     JP TZ – 67/Z
ทัวร์
     SUPER SPICY IN TOKYO 5D3N (AUG - OCT) 24,900.-
สายการบิน
     Scoot
ประเทศ
     ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
     5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     24,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ ชมความงามของฟูจิที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก
กำหนดการ
 
     วันที่ 1 - 5 กันยายน 2559
     วันที่ 7 - 11 กันยายน 2559
     วันที่ 9 - 13 กันยายน 2559
     วันที่ 13 - 17 กันยายน 2559
     วันที่ 15 - 19 กันยายน 2559
     วันที่ 21 - 25 กันยายน 2559
     วันที่ 23 - 27 กันยายน 2559
     วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 3 ตุลาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     24 ส.ค. 59 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 117 รายการ 
» ข่าวสาร-โปรโมชั่น ทัวร์ญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ที่สนาบินนานาชาติดอนเมือง 
Jul 31, 2016 
บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด โดยหัวหน้าทัวร์ที่มากด้วยประสบการณ์ทัวร์ญี่ปุ่น ได้พาคณะทัวร์ 30 ท่าน เดินทางสู่กรุงโตเกียว เพื่อท่องเที่ยวญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

5 ข้อควรรู้ ก่อนลัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่น 
Aug 1, 2016 
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ในเรื่องของวัฒนธรรม อาหาร เครื่องแต่งกาย บ้านเมืองสะอาด ความน่ารักของผู้คน แถมยังมีสิ่งของน่ารักๆอีกมากมายให้เลือกสรรกันอย่างจุใจ แต่อย่างไรเสียต่างบ้านต่างเมืองก็ย่อมต่างวัฒนธรรมเป็นเรื่องธรรมดา จึงได้รวบรวมเกร็ดความรู้ต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมาฝากก่อนจะเดินทางไปเที่ยวให้ได้ทราบกันค่ะ


ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น ท่องเที่ยวญี่ปุ่น แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น บริษัททัวร์ญี่ปุ่น

เว็บไซต์นี้ ถูกออกแบบให้สามารถรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ  Smart Phone 

สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2559 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2016 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved

 

offline Close

Image

offline Close

Image